Mimarlık Müzesi Hakkında
 

    Mimarlık Müzesi Hakkında

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından sanal ortamda kurulan Mimarlık Müzesi, Türkiye’de yıllardır gündemde olan ancak bir türlü yaşama geçirilemeyen Mimarlık Müzesi’nin bir anlamda ilk adımını oluşturuyor.

Mimarlık Müzesi’nde Türk ve dünya mimarlık mirasını oluşturan, ulaşılabilir her türlü belge ve tanıklık derleniyor. Çeşitli kişi ve kurumların arşivlerinde saklanan belgeler gün ışığına çıkarılıp internet ortamında incelenebilir hale getiriliyor. Böylece kapsamlı bir envanterin oluşması, araştırmacılar için çok değerli bir referans kaynağı yaratılması amaçlanıyor

Müzede yer alan bütün bilgi ve belgeler dijital kayıt biçiminde saklanarak mimarlık tarihi açısından çok değerli bir dijital arşiv oluşturuluyor.

www.archmuseum.org adresinde İngilizce yayına da başlayan Mimarlık Müzesi, Türk mimarlığının yurtdışında tanınması, Türk mimarlığı ile uluslararası mimarlığın kesiştiği noktaların ortaya koyması açısından büyük bir işlevi yerine getiriyor.

Mimarlık Müzesi mimarlık dünyasının geçmişine ve bugününe ışık tutmakla kalmıyor. Mimarlarla yapılan röportajlar, anılar ve yapı öyküleri farklı alanlarla kurdukları bağlarla Türkiye’nin sivil tarihinin yazılmasına katkıda bulunan halkalardan biri oluyor.

Mimarlık Müzesi ‘Galeri’sinde sergiler 2 ayda bir yenileniyor. ‘Koleksiyon’da o güne kadar müzede sergilenmiş bütün obje, belge ve bilgiler ‘Yapılar’, ‘Portreler’ gibi ana başlıklar altında kullanıcının araştırmasına açık tutulurken, dileyen ziyaretçiler Galeri arşivindeki Geçmiş Sergiler’e de ulaşıp gezebiliyorlar.

Mimarlık Müzesi sergilerinde yer alan mimarlar, yapılar ve çeşitli ürünlere ait bilgilerin, ilgili alanda temel başvuru kaynağı olarak kabul edilen kaynaklardan derlenip aktarılması, ya da konunun uzmanlarınca kaleme alınması ilkesi izleniyor. Dolayısıyla, Mimarlık Müzesi yalnızca gezilen değil, aynı zamanda okunan bir müze olmayı hedefliyor.