Sedat Çetintaş
 
Fotoğraflar
|
Kurumlar
|
Mimari Uslüplar
|
Portreler
|
Yapılar
Sedat Çetintaş

Arapkir 1889 - İstanbul 6 Ocak 1965
1918’de Sanayi-i Nefise Mektebi (s. GSA, b. MSÜ) Mimarlık Şubesi’ni bitirdi. 1. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda önce bir dekorasyon atölyesinde sonra da Bursa Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nde çalıştı. Erken Osmanlı Dönemi yapılarına ilişkin ilk rölövelerini
burada çıkardı.

İstanbul’a döndükten sonra kısa bir süre serbest mimarlık yaptı. 1922’de Türk Ressamlar Cemiyeti’nin düzenlediği Galatasaray Sergisi’ne Kadırga Sokollu Camisi rölöveleriyle katıldı. Maarif Vekaleti Hars (Kültür) Müdürlüğü’nde mimar olarak görev aldı. 1933’te Atatürk’ün emriyle oluşturulan Eski Eserleri ve Anıtları Koruma Heyeti’nin kurulmasında etkin bir rol oynadı ve kurulda yer aldı. 1954’te Eski Eserler ve Rölöve Bürosu’ndan emekli oldu. 1957-60 arasında Demokrat Parti’den İstanbul milletvekili seçildi.

Sedat Çetintaş rölöve çalışmaları ile mimarlık tarihinde özel bir yere sahiptir. Bursa’daki çalışmalarının yanısıra, 1932’de Şikago sergisine götürülmek üzere Şehzade Camisi’nin on iki pafta halinde rölövelerini hazırladı. Ardından Sokollu Mehmed Paşa Camisi’nin rölövesini çıkardı. Anıtlar Kurulu üyesi iken Sultanahmet’teki İbrahim Paşa Sarayı’nı araştırdı ve o zamana kadar yanlış bilinen birçok noktayı aydınlattı. Bu konudaki çalışmalarını “İbrahim Paşa Sarayı Üzerine-Saray ve Kervansaraylarımız Arasında İbrahim Paşa Sarayı” (1940) adlı kitapta topladı. 1936’da Mimar Sinan’ı konu alan monografik bir çalışma için Süleymaniye Camisi’nin rölövelerini yapmaya başladı; ayrıca Davutpaşa Sarayı (1939) ve . Mahmud Türbesi’nde (1942) yapmış olduğu araştırmalarda ilginç sonuçlar elde etti.

1951’de İstanbul’da yapılan Doğu toplumlarının tarih ve dillerini inceleyen uzmanların katıldığı Milletlerarası Müsteşrikler Kongresi dolayısıyla 195 rölöveden oluşan bir sergi hazırladı.

Çetintaş, rölövelerinin Yıldırım Bayezid dönemine (1389-1402) kadar olanlarını “Türk Mimari Anıtları-Osmanlı Devri Bursa’da İlk Eserler” (1946) ve “Türk Mimari Anıtları-Osmanlı Devri Bursa’da Murad 1 ve Bayezid 1” Binalar” (1951) adlı iki kitapta topladı. Günümüzde “zaviyeli cami” olarak adlandırılan yapı tipinin asıl işlevlerinin ibadet olmadığını anlattığı “Yeşil Cami ve Diğerleri Cami Değildir” adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

Çetintaş, İstanbul’un sorunları üzerine de eğildi, 1950’den sonra kent nüfusunun bilinçsizce artmasının önemi üzerinde durdu; yayımladığı çeşitli yazılarıyla yöneticilerin dikkatini bu konuya çekmeye çalıştı.


Kaynak :  Erdem Yücel; Çetintaş, Sedat, İstanbul Ansiklopedisi, C. 2, s. 491,
Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994.
 
Arama Sonuçları Mimarlık Müzesi Koleksiyonunda:   Sedat Çetintaş
   
Galeri
  - SEDAT ÇETİNTAŞ' IN ÇİZGİLERİYLE
- Mimar Sinan : Başyapıtlar | SEDAT ÇETİNTAŞ' IN ÇİZGİLERİYLE
- GSA Yüksek Mimarlık sınıfı, Mimarlar Birliği'nin Taksim Belediye Gazinosu'nd... | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN
- Sedat Çetintaş'ın evinde. İzzet Aydınlıoğlu, Sedat Çetintaş, Rölöve bürosu s... | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN
- Saim Ülgen, Sami Arsev, Samih Akkaynak, Sedat Çetintaş, Sedat Hakkı Elde... | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN