BATILILAŞAN İSTANBUL'UN ERMENİ MİMARLARI
 


BATILILAŞAN İSTANBUL'UN ERMENİ MİMARLARI   BATILILAŞAN İSTANBUL'UN ERMENİ MİMARLARI

"Batılılaşan İstanbul'un Ermeni Mimarları" sergisi 100 yılı aşkın süre İstanbul’un mimari zenginliğine katkıda bulunan Ermeni mimarları saygıyla anmak ve eserlerini tanıtmak amacı taşıyor.
<< 11
Yetvart Terziyan

"Kadıköy ve Fatih Belediye Binaları"

Foto: Umur Çolgar, Semra Yeşil
Vartan Tıngıryan

"Surp Nigoğayos Kilisesi"

Foto: Gökhan Tan
Andon ve Garabed Tülbentciyan

"Anarad Hığityun Kilisesi" - "Surp Hovhan Vosgeperyan Kilisesi"

Foto:Gökhan Tan
Andon ve Garabed Tülbentciyan

"Surp Asdvadzadzin Kilisesi"

Foto: Adalar Müzesi
<< 11