KLEANTHİS ZANNOS
 
AHİLLEAS POLİCİS | ALEKSANDROS ALVANOPULOS | APOSTOLOS KOSMAS PİSTİKAS | ARİSTİDİS RAZİS | ARİSTİDİS PASADEOS | ATHANASİOS YAKAS | DİMİTRİOS ÇİLENİS | DİMİTRİOS PANAYOTİDİS | DİMİTRİOS NİKOLAOS PEÇİLAS | EFTİMİS KOCABASULİS | YEORYİOS KOVVAS | YEORYİOS KULUTHROS | HACI STEFANOS GAİTANAKİS | HACİNİKOLİ NİKİTAİDİS | HARİLAOS VLADİKAS | HRİSTO YOVANİDİS | i.P. MELİDİS | İOANNİS KARAYANNİS | İOANNİS MOGAKOTİS | KAPETANAKİS | KLEANTHİS ZANNOS | KLEOVULOS KLONARİDİS | KONSTANDİNOS KANCOS | KONSTANDİNOS KARACAS | KONSTANDİNOS PAPPAS | KONSTANDİNOS YOLASIĞMAZİS | KOSMAS KARAYANNİS | MARKOS G. LANGAS | NIKOLAOS CELEBIS | PATROKLOS A. KAMBANAKİS | PERİKLİS FOTİADİS | PETRAKİ KALFA - PETROS ADAMANDİDİS | PETROS/PETRAKİS D.MEİMARİDİS | STAVROS SOFYANOS HRİSTİDİS | THEOGNOSTOS KALFA | VASİLAKİS BEY İOANNİDİS | VASİLİOS ÇİLENİS | VASİLİOS DİMİTRİU | VELİSARİOS MAKROPULOS | VİKTOR ADAMANDİDİS | YUVANAKİS TAŞÇIOĞLU | NİKO KEFALA | ANDONİS F.DİMİTRAKOPULOS | HRİSTOS DİMADİS | NİKOLAOS DİMADİS | KONSTANDİNOS DİMADİS | KALUDİS LASKARİS | NİKOLA GIRGIRCI | NİKOLAOS ZİKOS | AHİLLEAS MANUSSOS | VASİLİOS KUREMENOS | LİSANDROS KAFTANCOĞLU | İ.KÜPECOĞLU | E.LADOPULOS | KONSTANDİNOS KİRYAKİDİS-ALEKSANDROS D. YENİDÜNYA


BATILILAŞAN İSTANBUL'UN RUM MİMARLARI   KLEANTHİS ZANNOS

KLEANTHİS ZANNOS
Çiçek Pasajı / Galatasaray
Çiçek Pasajı / Galatasaray
Çiçek Pasajı / Galatasaray
Çiçek Pasajı / Galatasaray