ANADOLU ANTİK TİYATROLARI
 
Karia Bölgesi Antik Tiyatroları | İonia Bölgesi Antik Tiyatroları | Lykia Bölgesi Antik Tiyatroları | Lydia Bölgesi Antik Tiyatroları | Aiolis Bölgesi Antik Tiyatroları | Mysia Bölgesi Antik Tiyatroları
ANADOLU ANTİK TİYATROLARI
Antik kentlerin değişmez bir parçası olan tiyatro; ortaya çıkışı, toplumsal yaşamdaki yeri, sanatın en eski dallarından biri olarak günümüze kadar uzanan etkileriyle farklı ama ilintili çalışma alanlarının konusudur. Tiyatro mimarisi de hem tiyatronun bir sanat olarak gelişimiyle hem de teknolojik ilerlemelerle bağlantılı bir dönüşüm geçirmiştir. Yunan ve Roma uygarlıklarına yurt olan Anadolu’da antik döneme ait 150 dolayında tiyatro bulunduğu bilinmektedir. Bunların bir bölümünde bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bazı tiyatrolar ayaktadır, hatta Aspendos Tiyatrosu gibi birkaçı büyük çaplı gösteriler sergilenebilecek kadar sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Çok sayıda tiyatro ise kısmen günümüze gelebilmiştir. 19. yüzyıldan itibaren önce gelişigüzel, sonraları bilimsel ekiplerce yapılan kazılarda bu yapılara ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştır. Bazı tiyatrolar ise neredeyse hiç tanınmamaktadır.

"Anadolu Antik Tiyatroları" sergisi Yaşar Yılmaz’ın yaptığı bir çalışmaya dayanmaktadır. Yılmaz, Türkiye’yi gezmiş, bu yapıları esasen başta akustik çözümler olmak üzere, mühendislik özellikleriyle incelemiştir. Bu araştırmanın sonuçları YEM Yayın tarafından basılan "Anadolu Antik Tiyatroları" adlı kitapta okuyucuya ulaşmıştır. Söz konusu kitaptan yola çıkan sergi, 117 adet tiyatroyu genel yapısal özellikleri ile sunmaktadır. Yunan tiyatrosundan Roma tiyatrosuna geçişteki tiyatro sanatının geçirdiği dönüşüm ve teknolojideki yeniliklerin etkisi gibi çeşitli etmenler, tek tek tiyatrolardaki bu değişimlerin izlenmesi çok daha kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Serginin amacı Türkiye’deki antik dönem tiyatrolarının kapsamlı dökümünü aktarmaktır.

Karia Bölgesi Antik Tiyatroları

Karia bölgesi bugünkü tanımlamalara göre ağırlıklı olarak Muğla bölgesidir. Bölgeyi güneyden Dalaman Çayı, kuzeyden Menderes Nehri sınırlar.


Alabanda Tiyatrosu (Aydı...
devamı...
İonia Bölgesi Antik Tiyatroları

İonia; güneyinde Menderes Nehri, kuzeyinde İzmir ile sınırlanmış olan bölgedir.

Efes Tiyatrosu (Aydın, Selçuk)

devamı...
Lykia Bölgesi Antik Tiyatroları

Lykia Teke Yarımadası'nı kaplayan, yaklaşık Patara’dan Antalya Körfezi’ne kadar uzanan dağlık bölgedir.

Andifli / Antiphellos Tiyatrosu (Antalya,Kaş)
<...
devamı...
Lydia Bölgesi Antik Tiyatroları

Lydia; yaklaşık olarak güneyde Menderes Nehri, kuzeyde Bergama, batıda Aolis ve İyonya, doğuda ise Uşak’a kadar uzanır.

Nysa Tiyatrosu (Aydın, Sultanhisar)

devamı...
Aiolis Bölgesi Antik Tiyatroları

Aiolis; kabaca İzmir’den başlayarak Edremit Körfezi’nin burnuna kadar olan sahil bölgesidir.

Aigai Tiyatrosu (Manisa, Köseler Köyü)

devamı...
Mysia Bölgesi Antik Tiyatroları

Mysia; güneyinde Lidya, kuzeyinde Marmara denizi olan bölgedir. Yaklaşık olarak Balıkesir ilinin büyük bölümüyle, İzmir, Manisa, Çanakkale illerinden bazı parçalarını içine alır.


devamı...
1 2 3
Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız:
E-posta :
Başlık:
Mesaj:
Hüseyin Sabri Alanyalı
Antik Tiyatrolar
Yaşar Yılmaz Beyin çalışması mimarlık ve akustik açısın oldukça önemli, ama Anadolu Antik Tiyatrolarının oldukça iyi incelenip kapsamlı bir şekilde yayınlanması gerekiyor. Neden diye soracak olursanız Anadolu'daki Hellen ve Roma Tiyatroları hem Yunaistan Karası, hemde Roma'dan oldukça ayrı ve kendi özelinde ayrıcalıklı olan yapılar. Umarım gelecekte böyle bir çalışmayı hazırlayarak sonuçlandırabiliriz. Yapılacak çok iş var... Saygılarımla.
1 2 3 4 5 6