ANADOLU ANTİK TİYATROLARI
 
Troas Bölgesi Antik Tiyatroları | Bithynia Bölgesi Antik Tiyatroları | Psidia Bölgesi Antik Tiyatrolar | Phrygia Bölgesi Tiyatroları | Pamphylia Bölgesi Antik Tiyatroları | Kilikia Bölgesi Antik Tiyatroları
ANADOLU ANTİK TİYATROLARI
Antik kentlerin değişmez bir parçası olan tiyatro; ortaya çıkışı, toplumsal yaşamdaki yeri, sanatın en eski dallarından biri olarak günümüze kadar uzanan etkileriyle farklı ama ilintili çalışma alanlarının konusudur. Tiyatro mimarisi de hem tiyatronun bir sanat olarak gelişimiyle hem de teknolojik ilerlemelerle bağlantılı bir dönüşüm geçirmiştir. Yunan ve Roma uygarlıklarına yurt olan Anadolu’da antik döneme ait 150 dolayında tiyatro bulunduğu bilinmektedir. Bunların bir bölümünde bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bazı tiyatrolar ayaktadır, hatta Aspendos Tiyatrosu gibi birkaçı büyük çaplı gösteriler sergilenebilecek kadar sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Çok sayıda tiyatro ise kısmen günümüze gelebilmiştir. 19. yüzyıldan itibaren önce gelişigüzel, sonraları bilimsel ekiplerce yapılan kazılarda bu yapılara ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştır. Bazı tiyatrolar ise neredeyse hiç tanınmamaktadır.

"Anadolu Antik Tiyatroları" sergisi Yaşar Yılmaz’ın yaptığı bir çalışmaya dayanmaktadır. Yılmaz, Türkiye’yi gezmiş, bu yapıları esasen başta akustik çözümler olmak üzere, mühendislik özellikleriyle incelemiştir. Bu araştırmanın sonuçları YEM Yayın tarafından basılan "Anadolu Antik Tiyatroları" adlı kitapta okuyucuya ulaşmıştır. Söz konusu kitaptan yola çıkan sergi, 117 adet tiyatroyu genel yapısal özellikleri ile sunmaktadır. Yunan tiyatrosundan Roma tiyatrosuna geçişteki tiyatro sanatının geçirdiği dönüşüm ve teknolojideki yeniliklerin etkisi gibi çeşitli etmenler, tek tek tiyatrolardaki bu değişimlerin izlenmesi çok daha kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Serginin amacı Türkiye’deki antik dönem tiyatrolarının kapsamlı dökümünü aktarmaktır.

Troas Bölgesi Antik Tiyatroları

Troas; Mysia’nın batısında Ege Denizi'ne kadar olan bölgedir. Güneyinde Edremit Körfezi vardır. Truva çevresi bu bölgenin içindedir.

Assos Tiyatrosu (Çanakkale, Ayvacık, Beh...
devamı...
Bithynia Bölgesi Antik Tiyatroları

Bithynia; Bolu, İzmit, Sakarya illerinin bulunduğu alanı kapsar. Ayrıca Zonguldak’tan, Bursa’dan, Ankara ilinden bazı parçaları içine alır.

Konuralp Tiyatrosu (Kieros-Prousia...
devamı...
Psidia Bölgesi Antik Tiyatrolar

Pisidia, Antalya’nın kuzeyindeki dağlık bölgedir. Isparta, Burdur illerinin bir bölümünü içine alır.

Adada Tiyatrosu (Isparta, Eğirdir, Sağrak Köyü)

devamı...
Phrygia Bölgesi Tiyatroları

Phrygia; kuzeyinde Bithynia, batısında Lidya, güneyinde Pisidia ile Lykonia, doğusunda Kappadokia olan geniş bir bölgedir.

Aizanoi (Azanoi) Tiyatrosu (Kütahya, Çavd...
devamı...
Pamphylia Bölgesi Antik Tiyatroları

Pamphylia, Pisidia ile Kilikia arasında kalan kıyı bölgesidir.

Aspendos - Belkıs Tiyatrosu (Antalya, Serik, Belkıs Köyü)

devamı...
Kilikia Bölgesi Antik Tiyatroları

Kilikia, kuzeyinde Pamfilya, Likonya, Kapadokya ile güneyinde ise Akdeniz’le sınırlıdır.

Anemurium Tiyatrosu (Mersin, Anamur)

devamı...
1 2 3
Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız:
E-posta :
Başlık:
Mesaj:
ufuk semercialz
laodikya mozaik
yayınınızı keyifle izliyorum, mozaik üreticisi olarak daha keyif alacagımı zannediyorum. teşekkür ederim.
1 2 3 4 5 6