MÜZE GÜNDEMİ

Sanal Mimarlık Müzesi ARCHING Projesinde

Avrupa’nın İnşaat Şirketlerinin Arşivleri Açılıyor.

Sanal Mimarlık Müzesi, Musomed ve Isthme projelerinin de sorumlusu olan Fransız In Visu grubu sorumluluğundaki “Arching” projesinde, Ecomusée du Bois-du-Luc (Belçika), Cité de l’architecture et du patrimoine (Fransa) ve Floransa Üniversitesi Şehir ve Mimarlık Tarihi Bölümü (İtalya) ile birlikte yer alıyor.

Arching projesi ortak Avrupa kültür mirasının değerlendirilmesi ve tanınması kapsamında 19. ve 20. yüzyıl bayındırlık ve yapı inşaat şirketlerinin arşivlerinin araştırılması, korunması, tanınırlığının, bu konuya duyarlılığın artırılması ve değerlendirilmesini amaçlıyor.

Arching yeni teknolojilere ve uzmanların dolaşımına dayanan bir işbirliği projesi. Proje mimarlık ve teknoloji tarihine ışık tutmanın ötesinde inşaat firmalarının bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler içindeki yerini yeniden gözden geçirmeyi de amaçlıyor.

Projenin ana hedefleri;

· Kültür sektörünün koruma ve araştırma alanındaki Avrupalı uzmanları (Fransa, Belçika, İtalya, Türkiye) arasında bir ağ oluşturarak Avrupa’da kültürlerarası iletişimi desteklemek,

· Araştırmalar sayesinde, Ortak Avrupa kültürel mirasını tanımak,

· Son teknolojilerin kullanımı sayesinde, Avrupa mirasını korumak ve ilgili herkes için ulaşılabilir kılmak,

· Avrupa mirasını değerlendirmek ve yaymak: iletişim faaliyetleri, sergiler ve tanıtım araçları vasıtasıyla bu mirasın uluslararası dolaşımını sağlamak olarak sıralanıyor.

Avrupa’daki mimarlık arşivlerinin korunması, ülkelere göre farklılık gösterirken özellikle inşaat firmalarının kapanması sonucu pek çok arşiv tehlike altına girmiş bulunmakta. Projenin ilk aşaması, Akdeniz’in güneydoğu bölgesinde faaliyet göstermiş olan firmaların arşivleri hakkında envanter çıkarılmasını içeriyor.

Türkiye, tarihi ve bölgedeki yeri ile projenin öteki ortaklarının arşivlerinin kapsamı açısından önem taşıyor. Avrupalı inşaat firmalarının üretim alanı olan diğeri Akdeniz ülkeleri arasında bir ara birim olarak projede yer alıyor. Mimarlık Müzesi ayrıca hazırlayacağı sanal sergi ile söz konusu arşivlerin mimarlar, öğrenciler, tarihçiler, sanat tarihçileri, mühendisler, teknisyenler gibi meslek insanlarına ama bundan da öte konuya ilgi duyan herkese ulaşmasını sağlayacak.

Arching: Avrupa İnşaat Arşivleri Projesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen, 2007-2013 Kültür Programı çerçevesinde Haziran 2010-Mayıs 2012 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız:
E-posta :
Başlık:
Mesaj: