Künye
 

mimarlık müzesi


kurucu
Doğan HASOL

yönetici
Derya Nüket ÖZER

danışma kurulu
Şinasi ACAR
Zeynep AHUNBAY
Ara ALTUN
İnci ASLANOĞLU
Afife BATUR
İhsan BİLGİN
Sibel BOZDOĞAN
Ali CENGİZKAN
Şengül ÖYMEN GÜR
Abdi GÜZER
Haydar KARABEY
Doğan KUBAN
Hasan KURUYAZICI
Gülru NECİPOĞLU
Engin ÖZENDES
Bülent ÖZER
Filiz ÖZER
Sûha ÖZKAN
Ayşen SAVAŞ
Melkân TABANLIOĞLU
Erdem YÜCEL
Doğan TEKELİ

İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan HACIHASANOĞLU
YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ 
MSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin KONUK
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk PAMİR
Mimarlık Vakfı'nı temsilen Besim ÇEÇENER
Mimarlar Odası Genel Merkez'ini temsilen Bülend TUNA
İSMD Başkanı Oğuz Öztuzcuyapı-endüstri merkezi yayın bölümü
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394
Fulya / İSTANBUL
t: +90 212 266 70 70
f : +90 212 266 70 10
info@mimarlikmuzesi.org